ENVELOPPE (Ex-voto)/ oil on canvas/ 110 x 70 cm/ 2007

 

 

 

 

ENVELOPPE/ oil on canvas/ 190 x 142 cm/ 2010

 

 

 

ENVELOPPE/ oil on canvas/ 190 x 142 cm/ 2010

 

 

 

 

 

ENVELOPPE/ oil on canvas/ 50 x 40 cm/ 2007

 

 

 

 

ENVELOPPE/ oil on canvas/ 190 x 142 cm/ 2010

 

 

 

 

ENVELOPPE/ oil on canvas/ 91 x 70 cm/ 2010